หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ดงกลาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
 
 
สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร


ประชากรส่วนใหญ่ในตําบลดงกลาง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก และเป็นแหล่งรายได้หลักของประชาชนในพื้นที่ตำบล นอกจากนี้ก็มีอาชีพ การทำสวน(ส้มโอ มะละกอ มะยงชิด มะม่วง กล้วย) และการปลูกผักสวนครัว ซึ่งมีการเก็บผลผลิต เพื่อการจำหน่ายสำหรับผักสวนครัวเป็นประจำทุกวัน
ภูมิประเทศ


ภูมิประเทศส่วนใหญ่มีสภาพพื้นที่ เป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ พื้นที่ในตำบลในแนวเหนือ-ใต้มีแหล่งน้ำเป็นจำนวนมาก เหมาะสมต่อการทำนาและการเกษตรกรรม ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของประชาชนตำบลดงกลาง ส่วนใหญ่มีการตั้งถิ่นฐานแบบรวมกันเป็นกลุ่มๆ บริเวณริมคลองข้าวตอก ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก และอีกส่วนหนึ่งจะตั้งบ้านเรือนตามริมถนนสายหลักของตำบล คือ ถนนทางหลวงชนบท สายพิจิตร - ดงกลาง - โพธิ์ประทับช้าง
 
ภูมิอากาศ


อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมเขตร้อน ฤดูร้อนจะอบอ้าว ในฤดูฝนมีฝนตกชุก และฤดูหนาว จะไม่หนาวมากเกินไป อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 33.06 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย 18 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 4.12 มิลลิลิตร
ศาสนาประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม


ตำบลดงกลางมีงานประเพณีที่ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ จัดกันเป็นประจำ คือ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง การบวชสามเณรภาคฤดูร้อน การจัดปริวาสกรรม(วัดดงกลาง) ประเพณีการแห่เทียนเข้าพรรษา การทำบุญกลางบ้าน การบวชนาคหมู่
การศึกษาในตำบลโรงเรียนวัดดงกลาง (ขยายโอกาส) อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนวัดดงป่าคำ อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6

หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
    จำนวน 1 แห่ง

วิทยาลัยผู้สูงอายุประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
 
การสาธารณสุขในตำบลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง

ประชากรมีอัตราการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

มีการจัดตั้ง อ.ส.ม. ทุกหมู่บ้าน
การคมนาคมตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 2 แห่ง
 
แหล่งน้ำ


ตำบลดงกลางมีแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ดังนี้
แหล่งน้ำธรรมชาติ ประกอบด้วย

คลอง จำนวน 1 สาย
  คือ คลองข้าวตอก

บึง หนอง ลำห้วย และแหล่งน้ำอื่นๆ จำนวน 13 แห่ง
แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ประกอบด้วย

ฝาย จำนวน 3 แห่ง

ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง

บ่อน้ำบาดาล(บ่อน้ำตื้น) จำนวน 2 บ่อ

บ่อน้ำบาดาล(บ่อโยก) จำนวน 96 บ่อ

ถังเก็บน้ำฝน จำนวน 12 ถัง

คลองส่งน้ำชลประทาน จำนวน 2 สาย

คูส่งน้ำ-ระบายน้ำ (ลำเลียงย่อย) เพื่อการเกษตรร้อยละ 100 ของพื้นที่ชลประทาน
หน่วยธุรกิจในตำบลปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 5 แห่ง
  (ปั๊มหลอด ,หยอดเหรียญ)

โรงสีข้าว จำนวน 2 แห่ง
  (โรงสีชุมชน ,หมู่บ้าน)

ร้านค้า จำนวน 25 แห่ง
  (ร้านค้าขายของชำขนาดเล็ก)

อู่ซ่อมรถ จำนวน 4 แห่ง
 
ไฟฟ้าในตำบลมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน รวม 9 หมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน เนื่องจากการขยายตัวของบ้านเรือนราษฎรแต่ละปี
ประปาในตำบลมีประปาหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66170
โทรศัพท์ : 056-907-087 โทรสาร : 056-907-087 กองช่าง/งานป้องกันฯ : 056-619-716
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
จำนวนผู้เข้าชม 3,780,905 เริ่มนับ 4 ม.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-907-087