ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ดงกลาง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 26 พ.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256325,07323,95526,41012,98717,063-------105,488
25622,93541,91517,92025,01249,33671,43133,70627,64941,98625,41427,66417,927382,895
2561----------2,3341,2013,535
ยอดยกมาตั้งแต่ 4 ม.ค. 2561 ถึง 31 ต.ค. 2561   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   491,918
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี